Menu Zavřeno

Vidění bylin

Můj pohled, nebo chcete li soužití s bylinami, nebyl vždy stejný. Konec konců, vše se vyvíjí, což je dobře, neboť stagnace je prvopočátek konce. A tak na začátku to byly kytičky, jenž léčí. Našel li jsem je kdes v přírodě, šup s nimi do košíku, nasušíme, spaříme či uvaříme a všichni budou spokojení.    

     Posléze přišel první zlomový vývoj. Staré spisy a herbáře například uvádí. Třezalku sbírej nejlépe o polednách na svatého Jana. To ponejvíce síly získáš z byliny této. Věda posléze moderními přístroji prokazuje to samé, jen se vyjadřuje již poněkud fundovaněji. Výsledek je ovšem stejný. Jak to ti předci asi mohli vědět, ptám se sám sebe. Dnes již vím, že byli mnohem více spjatí s přírodou a jejími zákonitostmi. Využívali intuici, duševní propojení. Ptali se, naslouchali a příroda jim odpovídala.

     V dnešní době již věda zcela bezprecedentně prokázala, kterak spolu rostliny komunikují, na jaké bázi tak činí. Odvážnější studie dokonce tvrdí, že jsou na mnohem vyšší úrovni, nežli my, lidé. No aby ne, když zde žijí o miliony let déle. To by pak rovněž člověk možná zmoudřel. Ale zpět k bylinkám.

     Další posun, předěl, chcete li, následoval po knihách Jodorovského, Castanedy, zejména však Wolfa Dietra Storla. Po těch dávkách znalostí začnete s kytkami mluvit a nejen s nimi. Mluví k vám kameny, stromy, houby, zvěř, zkrátka vše, co se v přírodě vyskytuje. Informace, dříve tak kusé, se pojednou začínají spojovat. Dojde vám, jak mohli naši dávní předci vědět, že kupříkladu již zmiňovanou Třezalku sbíráme v poledne, kořen Kostivalu brzy z jara a třeba takový Netřesk za suchých letních dní.

     Pojednou, při procházce lesem, za účelem sběru léčivek, již nevidíte kytku, co léčí, ani třeba již zmiňovanou Třezalku tečkovanou a v ní obsažený tak cenný hypericin. Před vámi roste bytost, již je záhodno pozdravit, prohodit pár slov, byť zpočátku neslyšíte odpovědi. Požádat ji o pomoc, o její sílu a um. Domluvit se s ní, jaké množství mohu vzít, kde najdu další, poslechnout, když řekne dost.

     Takový sběr bylin, takový přístup a taková práce s léčivkami, ale nejen s nimi, má smysl a tak se to snažíme dělat také zde, na Panské sýpce. Snad proto mají naše produkty sílu, jíž jinde lidé hledají marně. Nenechte se zmýlit, šikovných lidí je mnoho a věřím, že v tom nejsme sami. A tak hledejte místa a produkty, které vám dělají dobře, neboť kdo hledá, ten najde.